Landschapscamping Het Veentieshof Mantinge Drenthe

Privacy

Privacyverklaring Landschapscamping Het Veentieshof

 

Landschapscamping Het Veentieshof, gevestigd aan Mantingerdijk 1, 9436PN Mantinge,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hetveentieshof.nl

Mantingerdijk 1

9436PN Mantinge

Tel: +31 593 552289

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Wij bewaren en gebruiken alleen die persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden verstrekt via de mail of bij inschrijving op de camping. Dit ten behoeve van de overeenkomst en het bijhouden van een z.g. ‘overnachtingregister’.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bij inschrijving ter plaatse vragen wij tevens uw rijbewijs/paspoortnummer en autokenteken.

Het autokenteken gebruiken we alleen voor het beheer van de parkeerplaats.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Landschapscamping Het Veentieshof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om aan de wettelijk verplichting te voldoen voor het aanleggen van een z.g. Overnachtingregister.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Landschapscamping Het Veentieshof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Landschapscamping Het Veentieshof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Landschapscamping Het Veentieshof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landschapscamping Het Veentieshof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetveentieshof.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Landschapscamping Het Veentieshof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Landschapscamping Het Veentieshof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetveentieshof.nl